News in detail

Date of publish:04-09-2020

166-മത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജയന്തി ഡൽഹി യൂണിയന്റെ 23 ശാഖകളിലും കോവിഡ് 19 പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ആഘോഷിച്ചു.